Vizualizácia softvéru

Cieľom projektu je vytvorenie prototypu pre vizualizáciou softvéru vo virtuálnej a rozšírenej realite. Cieľom je preniesť známe metódy vizualizácie dát, napr. grafov, do prostredia virtuálnej a rozšírenej reality a hľadanie vhodných spôsobov prehliadania, navigácie, kolaborácie a prístupu k samotným informáciám v takýchto vizualizáciách.

Potrebné technológie

Na vývoj vo virtuálnej a rozšírenej realite sme využívali primárne nasledujúce technológie

unity IDE

Unity 3D

Unity 3D je multiplatformový herný engine. Je využívaný pre vývoj hier pre PC, konzoly, mobily a web. Unity poskytuje možnosti vývoja pre 2D aj 3D hry ľubovoľného žánru a zamerania. Okrem grafického prostredia pre tvorbu, podporuje aj tvorbu skriptov predovšetkým v jazyku C# a JavaScript.

htc vive

HTC Vive

HTC Vive je headset pre virtuálnu realitu vyvíjaný spoločnosťou Valve. Tento headset bol vytváraný na používanie vnútri. Súčasťou balenia sú dva haptické ovládače a rovnako dve základné stanice. Headset obsahuje dva zobrazovacie displeje s rozlíšením 1 080 × 1 200 pixlov. Na vytvorenie obrazu virtuálnej reality je video streamované s obnovovacou frekvenciou 90 Hz.

leap motion

LEAP motion

Leap Motion Orion totiž dovolí, aby používatelia VR okuliarov mali možnosť používať ruky aj vo virtuálnej realite. A to bez akýchkoľvek ovládačov či rukavíc. Orion pripevnený na prednej strane okuliarov totiž sníma vaše ruky a prsty a ich pohyby prenáša do virtuálneho sveta.

Tím #5

"Ako ste to mali na MTS?"

"Ja som už na to stará 😫"

"Na toto sme priKrátky 🤣"

Priebeh práce

Stručný popis práce v jednotlivých šprintoch

Šprint 1 Abra

V rámci prvého šprintu sme identifikovali základné epiky a vytvorili backlog. Zoznamovali sme sa so súčačasnou implementáciou a s procesom buildovania aplikácie. Úspešne sme vylepšili inštalačnú priručku pre Windows a spísali sme metodiky, podľa ktorých budeme ďalej postupovať. x

Šprint 2 Bulbasaur

V tomto šprinte sme dokončili stories, ktoré sme nestihli v prvom šprinte. Zdokumentovali súčasné CI, testy, obmedzovače a magnety a konečne sa nám podarilo spojazdniť projekt na operačný systém macOS. Definovali sme nové metodiky a vytvorili sme nové pipelines pre LuaDB. Okrem toho sme vytvorili automatické generovanie dokumentácie z markdown súborov na stránku.

Šprint 3 Charmander

Do tohto šprintu boli zaradené prvé implementačné úlohy. Podarilo sa nám pridať magnet do scény - zatiaľ bez funkcionlity. Ďalej sme pracovali na CI a dopĺňali existujúce metodiky. Taktiež sme pokročili v rozbehávaní aplikácie na OSX.

Šprint 4 Dratini

Z implementačného hľadiska boli tieto story primárne zamerané na implementáciu a testovanie magnetov, ktoré sme si vytíčili ako cieľ tímového projektu. Naďalej sme sa usilovali o spojazdnenie vyvíjanej aplikácie na macOS zariadenia.

Šprint 5 Eevee

Šprint 5 prebiehal na konci zimného semestra. Hlavou úlohou tohto šprintu bolo vypracovanie záverečnej dokumentácie.

Využité technológie a jazyky 

Projekt obnášal osvojenie si nasledujúcich jazykov a technológií

© Copyright 2019 Mobirise - All Rights Reserved
Icons made by Roundicons Freebies from www.flaticon.com